Společnost Kontron Transportation s.r.o. je generálním dodavatelem vlastní technologie GSM-R v České republice a na Slovensku. Zajišťuje kompletní výstavbu infrastruktury této sítě na klíč, uvedení do provozu a předání zákazníkovi včetně zajištění podpory provozu (SLA). Již v roce 2005 jsme dokončili a uvedli do provozu první digitální GSM-R síť v České republice v délce 201 traťových kilometrů. Díky získaným zkušenostem na základě GSM-R pilotního provozu jsme navrhli mnoho technických a provozních zlepšení pro systém GSM-R. Jedná se například o inteligentní systém řízení a dálkového dohledu infrastruktury GSM-R pod označením GSM-R Smart House nebo měřící a vyhodnocovací systém pro plánování a optimalizaci rádiového pokrytí GSM-R – systém Coverage Measurement System. Tato vylepšení zkvalitňují a výrazně zjednodušují provoz digitálního rádiového systému GSM-R v České republice. V současné době lze systém GSM-R v České republice využívat na našich národních koridorech.
Díky svým praktickým zkušenostem s plánováním rádiového pokrytí GSM-R, frekvenčním plánování a optimalizací, zajišťuje Kontron Transportation s.r.o. tyto služby nejen v České republice, ale i v jiných státech, například na Slovensku. Společnost Kontron Transportation s.r.o. dodává, instaluje, provádí servis a pravidelnou údržbu pro vozidlové radiostanice MESA 23 / MESA 26 vybavené nejen digitálním rádiovým systémem GSM-R, intercomem UIC 568, ale i stávajícím analogovým systémem v pásmech 450 MHz a 160 MHz včetně zajištění funkcí – adresný a generální STOP používané v České republice. Mezi vlastní produkty patří vybavení vozidlových stanic – modul STOP.